ตำราหมอนวดจารึกในวัดโพธิ์ 120 ฿

ตำราหมอนวดจารึก วัดโพธิ์

                ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชการ ที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์ วัดพระเชตุพนฯ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จารึก สรรพวิชาความรู้ ต่างๆ ลงในแผ่นศิลาแล้วประดับไว้ตามศาลาราย เสา-ระเบียงประอุโบสถ และบางอย่างก็วาดลงไว้ตามผนัง เช่น ตำราหมอนวด จำนวน 60 ภาพ จารึกไว้ ณ  ศาลาหน้า พระมหาเจดีย์ด้านเหนือ เขียนเป็นแผ่นรูปคน บอกตำแหน่ง เส้นและจุด สำคัญ สำหรับแก้โรคแต่ละโรค ซึ่งทางโรงเรียนฯได้รวบรวมเป็นหนังสือตำราหมอนวดวัดโพธิ์ ไว้ ทั้ง 60 ภาพ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้ที่ได้ศึกษา วิชา หมอนวดแชร์
facebook line google +

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

facebook instagram line google +