หลักสูตรหัตถศาสตร์ บำบัด

หัตถศาสตร์บำบัด

หลักสูตรหัตถศาสตร์บำบัด                                 

         มุ่งเน้นการนวดกดจุด เพื่อรักษาและบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อแพลง ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดศีรษะ ปวดหลัง ไหล่ เคล็ดขัดยอกหลัง เข่า ขา คลายความเครียด นอนไม่หลับ แขนขาขยับไม่สะดวก มีอาการขัดเสียว นวดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการแทรกซ้อนในคนป่วยอัมพฤกษ์ และอัมพาต ฯลฯ

ภาคปฏิบัติ 36 ชั่วโมง  (6 วัน)

         เริ่มเรียนตั้งแต่ กิริยามารยาท, การวางมือ, ท่านวด, การจัดท่านวด, ตำแหน่งและแนวเส้นนวด, วิธีและขั้นตอนการนวด ทำความเข้าใจจุดเฉพาะที่ที่กดเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วย และตัดขัดของร้างกาย

        เวลาเรียนภาคปฏิบัติ เริ่มเรียนได้ทุกวัน 9.00-16.00 น.

ภาคทฤษฏี 12 ชั่วโมง ( 2วัน)

         เรียน กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาเน้นระบบกระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ และประสาทที่ส่งผลต่อการนวด การเจ็บป่วยและการบรรเทา  , ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด, การตวรจประเมินอาการก่อนการนวด และลักษณะทั่วไปของโรคต่างๆ ที่สามารถนวดได้ 
  เวลาเรียนภาคทฤษฎีเสาร์-อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน)เวลา 9.00 -16.00

 

ค่าลงทะเบียน   14,000 บาท

จำนวนวันเรียน  8 วัน (ปฏิบัติ 6 , ทฤษฎี 2 วัน)
                                                     

เวลาเรียน                                                                                              

        - เวลา 9.00 -16.00 น.      

การสมัครเรียน                                                         

        - ทุกวัน

คุณสมบัติของผู้เรียน

ผู้สนใจเรียนต้องผ่านหลักสูตรการนวดไทยหัตถศาสตร์ 1 (นวดแผนโบราณ)

60 ชั่วโมง จากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์) โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวันหรือโรงเรียนสุขภาพเชตวัน

สาขาที่เปิดสอน                                                                                       

          - โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สาขาท่าเตียน                           

            (วันเสาร์ที่ 1และ 3 ของเดือน)                                                  

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาแจ้งวัฒนะ (วันเสาร์ที่ 4 ของเดือน)           

          - โรงเรียนสุขภาพเชตวัน สาขาศาลายา (สอบถาม)                                                  

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาเชียงใหม่ (สอบถาม)

เอกสารในการสมัคร

        - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ (รูปสุภาพ)

แชร์
facebook line google +

หลักสูตรหัตถศาสตร์ บำบัดfacebook instagram line google +