นวดไทยเพื่อบำบัด 200 ชั่วโมง

วิชาชีพนวดไทยเพื่อบำบัด 200 ชั่วโมง

หลักสูตรวิชาชีพนวดไทยเพื่อบำบัด 200 ชั่วโมง                            

         มุ่งเน้นการทำความเข้าใจและความชำนาญในการนวดกดจุด เพื่อรักษาและบรรเทาอาการต่างๆ เช่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อแพลง ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดศีรษะ ปวดหลัง ไหล่ เคล็ดขัดยอกหลัง เข่า ขา คลายความเครียด นอนไม่หลับ แขนขาขยับไม่สะดวก มีอาการขัดเสียว นวดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการแทรกซ้อนในคนป่วยอัมพฤกษ์ และอัมพาต ฯลฯ

ภาคปฏิบัติ 152 ชั่วโมง  (22วัน)

        เริ่มเรียนตั้งแต่ กิริยามารยาท, การวางมือ, ท่านวด, การจัดท่านวด, ตำแหน่งและแนวเส้นนวด, วิธีและขั้นตอนการนวดการเชคอาการเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง ทำความเข้าใจจุดเฉพาะ แนวเส้น กล้ามเนื้อ ข้อต่อ ที่กดเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วย และติดขัดของร่างกาย

        การฝึกประสบการณ์จริงตามสถานที่ต่างๆ ที่จัดไว้ให้

        เรียนการทำยาหม่องไทย ที่ใช้เพื่อบำบัดอาการ รวมถึงการเลือกใช้สมุนไพรในการนวดให้ถูกต้อง

เวลาเรียนภาคปฏิบัติ 9.00-17.00 น.

ภาคทฤษฏี 48 ชั่วโมง ( 8วัน)

        เรียน กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาเน้นระบบกระดูกและข้อต่อ กล้ามเนื้อ และประสาทที่ส่งผลต่อการนวด การเจ็บป่วยและการบรรเทา  , ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด, การตวรจประเมินอาการก่อนการนวด และลักษณะทั่วไปของโรคต่างๆ ที่สามารถนวดได้ 
เวลาเรียนภาคทฤษฎีเวลา 9.00 -16.00

 

ค่าลงทะเบียน             43,000 บาท

จำนวนวันเรียน            30 วัน

เวลาเรียน                                                                                                       

        - เวลา 9.00 -17.00 น. วันจันทร์ – วันเสาร์

        - เริ่มเรียนวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน

การสมัครเรียน

        - ทุกวัน

คุณสมบัติของผู้เรียน    

     ผู้เรียนต้องผ่านการเรียนหลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง หรือ วิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ 165 ชั่วโมง จากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์)และโรงเรียนในเครือ

หรือโรงเรียนสุขภาพเชตวัน โดยไม่จำเป็นต้องสอบผ่านของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดับ 1                                

สาขาที่เปิดสอน                                                                                                 

          - โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สาขาท่าเตียน (เปิดเรียนทุกวัน)                   

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาแจ้งวัฒนะ (เปิดเรียนทุกวัน)                              

          - โรงเรียนสุขภาพเชตวัน สาขาศาลายา (วันจันทร์-วันเสาร์หยุดวันอาทิตย์)                        

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาเชียงใหม่ (วันจันทร์-วันเสาร์  หยุดวันอาทิตย์)

เอกสารในการสมัคร

        - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ (รูปสุภาพ)


แชร์
facebook line google +facebook instagram line google +