สาขาท่าเตียน

New❗ ราคาห้องพักสาขาท่าเตียน


แชร์
facebook line google +

สาขาท่าเตียน

หอพักนักเรียน  สาขาท่าเตียน

71-73 ซอยท่าเตียน ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามเพิ่มเติม

โทร.    02-622-3551

โทรสาร  02-622-3550

มือถือ    086-368-3841


แผนภาพ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d242.22191660390868!2d100.4912778279892!3d13.74563229683588!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0:0xf475701264e873!2sR.D+PREEDA!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1550044282221" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

facebook instagram line google +