หลักสูตรวิชาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150ชั่วโมง

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมง

สอนศิลปะการนวดเริ่มจากพื้นฐาน มารยาท การวางมือ ท่านวด การจัดท่านวด ตำแหน่ง และแนวเส้นที่นวด ข้อควรระวัง และข้อห้ามในการนวด เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ คนไข้จะได้รับการบำบัด ขจัดความเมื่อยล้า คลายเส้นที่ตึง ดึงเส้นที่หย่อนให้เข้าที่ ผ่อนคลายความเครียด สร้างเสริมความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ พร้อมที่จะประกอบการงานหรือออกกำลังกาย นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิมของวัดโพธิ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นแบบการนวดแผนโบราณของไทยและฝึกประสบกาการณ์ การนวดให้เป็นมืออาชีพ ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้  แบ่งการเรียนเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคปฏิบัติ 114ชั่วโมง  (18วัน)

         เริ่มเรียนตั้งแต่ กิริยามารยาท, การวางมือ, ท่านวด, การจัดท่านวด, ตำแหน่งและแนวเส้นนวด, วิธีและขั้นตอนการนวดเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียด ขจัดความเมื่อยล้า เพิ่มความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ ฝึกเทคนิกการนวดโดยใช้ส่วนต่างๆ ของกายให้เหมาะสมกับผู้นวด การจัดสัดส่วนเวลาให้มีความหลากหลาย แลการฝึกประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดความชำนาญในการนวด
เวลาเรียนภาคปฏิบัติ จันทร์ – เสาร์ เวลา9.00-17.00 น.

ภาคทฤษฏี 36 ชั่วโมง ( 6วัน)

        เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทย ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา, ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, เส้นประธานสิบ, โรคและลมที่เกิดจากเส้นประธานสิบ, กฎหมายที่ควรรู้ ,จรรยาบรรณในวิชาชีพ และจิตวิทยาการบริการรวมถึงฤาษีดัดตนเพื่อการแนะนำผู้ใช้บริการหลังการนวดและเพื่อบริหารตนเอง
เวลาเรียนภาคทฤษฎี จันทร์-เสาร์เวลา 9.00 -16.00 น.

 

ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท

จำนวนวันเรียน24วัน (ปฏิบัติ 18วัน, ทฤษฎี 6วัน)

 

 

                                                       

การสมัครเรียน 

        - ทุกวัน       

 

สาขาที่เปิดสอน                                                                                                 

          - โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สาขาท่าเตียน (วันจันทร์ของเดือน)                

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาแจ้งวัฒนะ (วันจันทร์ของเดือน) 

          - โรงเรียนสุขภาพเชตวัน สาขาศาลายา (วันจันทร์ของเดือน)                                                     

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาเชียงใหม่ (วันจันทร์ของเดือน)                           

เอกสารในการสมัคร                                                                                                      

        - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ (รูปสุภาพ)                             

ใบประกาศ

          ได้รับการรับรองจากการะทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

          สามารถนำไปสอบยกระดับฝีมือแรงงานระดับ ๑                                                                                                   

          สามารถนำไปขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

หมายเหตุ

         หลักสูตร150 ชั่วโมง เสาร์-อาทิตย์  เปิดเรียนทุกๆ เสาร์ที่ ๑ ของเดือน  เวลาเรียน 09.00-18.00 น.  เรียนทั้งหมด 21 วัน
         หลักสูตร150 ชั่วโมง วันอาทิตย์  เปิดเรียนทุกๆ อาทิตย์ที่ ๑ ของเดือน  เวลาเรียน 09.00-18.00 น.  เรียนทั้งหมด 21 วัน
         สอบถามเพิ่มเติม 086-368-3841  ในเวลาราชการ


แชร์
facebook line google +facebook instagram line google +