คู่มือการนวดดูแลสุขภาพผู้หญิง 150 ฿

ในการนวดผู้หญิงนั้นมีหลายประเภท เช่น การนวดผู้หญิงทั่วไป การนวดคุณแม่ตั้งครรภ์ การดูแลคุณแม่หลังคลอด เป็นต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงโดยเฉพาะ เป็นการรวบรวมหลักทางการแพทย์แผนโบราณ และการแพทย์แบบสากล ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการนวดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างดีแชร์
facebook line google +

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

facebook instagram line google +