สาขาวัดโพธิ์ @ศาลาในวัด

ต้นตำรับแห่งศาตร์การแพทย์แผนไทยและการนวดไทย ณ ที่แห่งนี้ภูมิปัญญาการแพทย์อันเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ได้รับการเผยแพร่ สืบสาน พัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนใช้รักษาและดูแลสุขภาพกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

ด้วยการพึ่งพาระหว่างคนกับธรรมชาติ ที่กลมกลืนไปกับบริบททางวัฒนธรรมที่เรียบง่าย อ่อนน้อม งดงาม ศาสตร์การแพทย์และการนวดไทยจึงเป็นการแพทย์พื้นบ้านที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนวดไทยตำรับวัดโพธิ์ซึ่งมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่าเป็นศาสตร์การนวดและการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดแขนงหนึ่งของโลกแชร์
facebook line google +

สาขาวัดโพธิ์ @ศาลาในวัด

โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ

ศูนย์สุขภาพเชตวัน  สาขาวัดโพธิ์  @ศาลาในวัด

2 ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามเพิ่มเติม

โทร. 02-221-2974

มือถือ  084-206-3580

มือถือ  086-563-6255         การตลาด  


แผนภาพ


facebook instagram line google +