คลินิกการแพทย์แผนไทยเชตุพน

คลินิกแพทย์แผนไทยเชตุพน 

99 ซอยท่าเตียน ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามเพิ่มเติม

โทร.   02-622-3080

มือถือ  095-724-2221

 

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์

 

คลินิกบริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์

09.00-16.00 น.


แชร์
facebook line google +

คลินิกการแพทย์แผนไทยเชตุพน

คลินิกแพทย์แผนไทยเชตุพน 

99 ซอยท่าเตียน ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามเพิ่มเติม

โทร.   02-622-3080

มือถือ  095-724-2221

 

 

แผนภาพ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d242.22247276187855!2d100.49157458302422!3d13.745094488034628!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x30e29908b691223d:0x339d3695d03e6d8b!2z4LmC4Lij4LiH4LmA4Lij4Li14Lii4LiZIOC5geC4nuC4l-C4ouC5jOC5geC4nOC4meC5guC4muC4o-C4suC4k-C4p-C4seC4lOC4nuC4o-C4sOC5gOC4iuC4leC4uOC4nuC4mSAo4Lin4Lix4LiU4LmC4Lie4LiY4Li04LmMKQ!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1550119603572" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

facebook instagram line google +