คลินิกการแพทย์แผนไทยเชตุพน

คลินิกแพทย์แผนไทยเชตุพน 

99 ซอยท่าเตียน ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามเพิ่มเติม

โทร.   02-622-3080

มือถือ  095-724-2221

มือถือ  086-563-6255         การตลาด  

 

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์

 

คลินิกบริการ

วันจันทร์-วันอาทิตย์

09.00-16.00 น.


แชร์
facebook line google +

คลินิกการแพทย์แผนไทยเชตุพน

คลินิกแพทย์แผนไทยเชตุพน 

99 ซอยท่าเตียน ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามเพิ่มเติม

โทร.   02-622-3080

มือถือ  095-724-2221

มือถือ  086-563-6255         การตลาด  

 

แผนภาพ


facebook instagram line google +