หลักสูตรนวดทารกและเด็ก

นวดทารกและเด็ก

                เรียนวิธีการนวดที่เหมาะสมสำหรับทารกและเด็ก เพื่อเสริมการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและป้องกันการพัฒนาที่ผิดรูปร่าง ช่วยให้เด็กอบอุ่นและคลายเครียด และสานความผูกพันในครอบครัว และเรียนทฤษฏีเพิ่มพัฒนาการในเด็ก และการเกิดโรคทั่วไปในเด็ก หลักสูตรการเรียน 21 ชั่วโมง 

ค่าลงทะเบียน                                                                                                   

        - 9,000 บาท                                                                                 

จำนวนวันเรียน 

        - ปฏิบัติ  2 วัน

        - ทฤษฏี  1 วัน                                                                     

เวลาเรียน                                                                                              

        - เวลา 9.00 -16.00 น.              

การสมัครเรียน

        - ทุกวัน                                               

คุณสมบัติของผู้เรียน

ผู้สนใจเรียนต้องผ่านหลักสูตรการนวดไทยหัตถศาสตร์ 1 (นวดแผนโบราณ)

60 ชั่วโมง จากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ(วัดโพธิ์) โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวันหรือโรงเรียนสุขภาพเชตวัน

สาขาที่เปิดสอน                                                                                       

          - โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สาขาท่าเตียน (พุธที่ 3 ของเดือน)  

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาแจ้งวัฒนะ (สอบถาม)                           

          - โรงเรียนสุขภาพเชตวัน สาขาศาลายา (สอบถาม)                               

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาเชียงใหม่ (สอบถาม)

เอกสารในการสมัคร

        - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ (รูปสุภาพ)แชร์
facebook line google +

หลักสูตรนวดทารกและเด็กfacebook instagram line google +