คู่มือนวดไทย 300 ฿

หนังสือที่เป็นมาตรฐานในการสอนและการนวด โดยยึดถือเส้นประธานทั้งสิบเป็นหลัก จัดผังและลำดับในการนวดผ่านจุดในแนวเส้นประธานสิบ เป็นหนังสือที่ดูง่ายและสะดวกในการปฏิบัติจริง ท่านวดต่าง ๆ จะคัดมาเฉพาะท่าที่ปลอดภัย และได้ผลดี ถ้านำไปปฏิบัติควรไตร่ตรองถึงคุณ ถึงโทษ และความปลอดภัยให้ดีแชร์
facebook line google +

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

facebook instagram line google +