สาขาท่าเตียน @เวอร์ช๊อป

โรงเรียนนวดแผนโบราณวัดโพธิ์ @เวอร์ช๊อป

ศูนย์สุขภาพเชตวัน  สาขาท่าเตียน @เวอร์ช๊อป

 5  ซอยท่าเรือแดง ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามเพิ่มเติม

มือถือ  064-9974566

 

วันและเวลาทำการ

เปิดวันจันทร์-วันอาทิตย์

 

รับนักเรียน

วันจันทร์-วันอาทิตย์

08.00-17.00 น.

 

บริการนวด

วันจันทร์-วันอาทิตย์

08.00-18.00 น.


แชร์
facebook line google +

สาขาท่าเตียน @เวอร์ช๊อป

ศูนย์สุขภาพเชตวัน  สาขาท่าเตียน @เวอร์ช๊อป

 5  ซอยท่าเรือแดง ถนนมหาราช  แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
สอบถามเพิ่มเติม

มือถือ  064-9974566


แผนภาพ


facebook instagram line google +