วิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทย 200 ฿

การนวดไทยเป็นศาสตร์ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ คนไทยและชาวต่างชาตินิยมมารับบริการหรือการเรียนนวดเป็นจำนวนมาก การรวดไทยเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายสบาย ๆ  ทำให้เลือดในร่างกายสูบฉีด ดังนั้นการนวดไทยจึงบรรจุไปด้วยเนื้อหาของการเรียนกายวิภาคศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับเส้นประธานสิบ จรรยาบัน ข้อควรระมัดระวังในการนวดแชร์
facebook line google +

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

facebook instagram line google +