หลักสูตรหัตถศาสตร์1 (นวดแผนโบราณ) 60 ชั่วโมง

หัตถศาสตร์1

นวดไทย 60 ชั่วโมง

หลักสูตรการนวดไทย60 ชั่วโมง

สอนศิลปะการนวดเริ่มจากพื้นฐาน มารยาท การวางมือ ท่านวด การจัดท่านวด ตำแหน่ง และแนวเส้นที่นวด ข้อควรระวัง และข้อห้ามในการนวด เพื่อความปลอดภัยของคนไข้ คนไข้จะได้รับการบำบัด ขจัดความเมื่อยล้า คลายเส้นที่ตึง ดึงเส้นที่หย่อนให้เข้าที่ ผ่อนคลายความเครียด สร้างเสริมความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ พร้อมที่จะประกอบการงานหรือออกกำลังกาย นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิมของวัดโพธิ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นแบบการนวดแผนโบราณของไทย แบ่งการเรียนเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ภาคปฏิบัติ 36 ชั่วโมง  (6 วัน)

     เริ่มเรียนตั้งแต่ กิริยามารยาท, การวางมือ, ท่านวด, การจัดท่านวด, ตำแหน่งและแนวเส้นนวด, วิธีและขั้นตอนการนวดเพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเครียด ขจัดความเมื่อยล้า เพิ่มความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ 
เวลาเรียนภาคปฏิบัติ เริ่มเรียนได้ทุกวัน 9.00-16.00 น.

ภาคทฤษฏี 24ชั่วโมง ( 4 วัน)

     เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทย ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา, ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, เส้นประธานสิบ, โรคและลมที่เกิดจากเส้นประธานสิบ, กฎหมายที่ควรรู้ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เวลาเรียนภาคทฤษฎี จันทร์-พฤหัสฯเวลา 9.00 -16.00

 

ค่าลงทะเบียน                                                                                                   

        - 11,000 บาท                                                                                 

            

จำนวนวันเรียน

        - 10 วัน (ปฏิบัติ 6 วัน, ทฤษฎี 4 วัน)

        -  6 วัน (ปฏิบัติ) (กรณีผ่านนวดเท้าและนวดน้ำมัน 10 วัน)  

เวลาเรียน

        - เวลา 9.00-16.00 น.       

        - เวลาเรียนภาคทฤษฎี จันทร์-พฤหัสสบดี

        - เวลาเรียนภาคปฏบัติ เริ่มเรียนได้ทุกวัน     

การสมัครเรียน                                                                                                  

        - เปิดรับสมัครทุกวัน

เอกสารในการสมัคร

          - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ(รูปสุภาพ)                                                                 

 

สาขาที่เปิดสอน                                                                                                 

          - โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สาขาท่าเตียน (เปิดเรียนทุกวัน)                   

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาแจ้งวัฒนะ (เปิดเรียนทุกวัน)

          - โรงเรียนสุขภาพเชตวัน สาขาศาลายา (วันจันทร์-วันเสาร์หยุดวันอาทิตย์)     

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาเชียงใหม่ (วันจันทร์-วันเสาร์  หยุดวันอาทิตย์)

แชร์
facebook line google +

หลักสูตรหัตถศาสตร์ 1 (นวดแผนโบราณ) 60 ชั่วโมง

(กรณีผ่านนวดเท้าและนวดน้ำมัน 10 วัน)facebook instagram line google +