ตำรายา (ปกแข็ง) 1200 ฿

หนังสือตำรายาในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ  เป็นการรวบรวมความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นตำรายา ตำราหมอนวด ฤๅษีดัดตน เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน และผู้ศึกษาเล่าเรียนทางด้านการแพทย์แผนไทย โดยเป็นแก่นความรู้และเป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ ที่ซึ่งบรรพบุรุษไทยจะได้สืบทอดสู่ลูกหลานต่อไปแชร์
facebook line google +

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

facebook instagram line google +