หลักสูตรการนวดน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

หลักสูตร การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมงAromatherapy Massage 150 hours

สอนศิลปะการนวดไทยที่ผสมผสาน กับการใช้น้ำมันหอมระเหย เริ่มจากพื้นฐาน มารยาท การวางมือ ท่านวด การจัดท่านวด ตำแหน่ง และแนวเส้นที่นวด ข้อควรระวังในการนวด เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ ขจัดความเมื่อยล้า คลายเส้นที่ตึง ผ่อนคลายความเครียด สร้างเสริมความพร้อมและพลังกายให้มีสมรรถภาพ พร้อมที่จะประกอบการงานหรือออกกำลังกาย ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนวดเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายความเครียดอย่างถูกต้องตามแบบฉบับดั้งเดิมของวัดโพธิ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นต้นแบบการนวดแผนโบราณของไทยและฝึกประสบกาการณ์ การนวดให้เป็นมืออาชีพ ที่สามารถนำไปปฏิบัติงานได้  แบ่งการเรียนเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

ภาคปฏิบัติ 102 ชั่วโมง  (16 วัน)

          เริ่มเรียนตั้งแต่ กิริยามารยาท, การวางมือ, ท่านวด, การจัดท่านวด, ตำแหน่งและแนวเส้นนวด, วิธีและขั้นตอนการนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย ผ่อนคลายความเครียด ด้วยการนวด และกลิ่นหอมระเหย ที่ส่งผลต่ออารมณ์ การเลือกใช้กลิ่นน้ำระเหยที่เหมาะกับธาตุของร่างกาย ฝึกเทคนิกการนวดโดยใช้ส่วนต่างๆ ของกายให้เหมาะสมกับผู้นวด การจัดสัดส่วนเวลาให้มีความหลากหลาย การนวดเพื่อแก้อาการที่พบบ่อยในยุคปัจจุบัน เช่น บรรเทาอาการปวดหัว ปวดบ่าไหล่ ปวดหลัง และการฝึกประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดความชำนาญในการนวด
เวลาเรียนภาคปฏิบัติ จันทร์ – เสาร์ เวลา9.00-17.00 น.(ตามตารางเรียน)

                               *** (เริ่มเรียนจันทร์สัปดาห์ที่ 1 หรือ 3 ของเดือน)

ภาคทฤษฏี 48ชั่วโมง ( 8วัน)

          เรียนวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับการนวดไทยและการใช้น้ำมัน ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา, ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด, การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, เส้นประธานสิบ, โรคและลมที่เกิดจากเส้นประธานสิบ, กฎหมายที่ควรรู้ ,จรรยาบรรณในวิชาชีพ การทดสอบสภาพผิว ลักษณะของผิวหนัง การใช้น้ำมันหอมระเหย และจิตวิทยาการบริการรวมถึงฤาษีดัดตนเพื่อการแนะนำผู้ใช้บริการหลังการนวดและเพื่อบริหารตนเอง
เวลาเรียนภาคทฤษฎี จันทร์-เสาร์เวลา 9.00 -16.00 น.(ตามตารางเรียน)

 

ค่าลงทะเบียน 38,000 บาท

จำนวนวันเรียน 24วัน (ปฏิบัติ 16วัน, ทฤษฎี 8วัน)

 

การสมัครเรียน                                                                                                                                        

        - ทุกวัน

วลาเรียน

        - เวลา 9.00-16.00 น.   

สาขาที่เปิดสอน                                                                                       

          - โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สาขาท่าเตียน (ไม่มี)             

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาแจ้งวัฒนะ (ไม่มี)

          - โรงเรียนสุขภาพเชตวัน สาขาศาลายา (จันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน*) 

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาเชียงใหม่ (ไม่มี)

เอกสารในการสมัคร

        - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ (รูปสุภาพ)

ใบประกาศ

         สามารถนำไปขึ้นทะเบียนหมอนวดของกรมสนับสนุนบริการเพื่อสุขภาพ


แชร์
facebook line google +

หลักสูตรการนวดน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมงfacebook instagram line google +