คู่มือการนวดทารกและเด็ก 120 ฿

ณ ปัจจุบันนี้มีทารกที่คลอดแบบธรรมชาติและโดยการผ่าตัด หรือเด็กที่คลอดก่อนกำหนด การนวดทารกและแด็กจึงเป็นการนวดเพื่อกระตุ้นและส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก ซึ่งพัฒนาการของเด็ก

ทำให้เด็กได้รับความอบอุ่นจากการสัมผัส ช่วยให้เกิดการพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีผลต่อระบบการย่อยอาหารแชร์
facebook line google +

สินค้า/ผลิตภัณฑ์

facebook instagram line google +