หลักสูตรนวดน้ำมัน-น้ำมันหอมระเหย

หลักสูตรนวดน้ำมัน-น้ำมันหอมระเหย

                เรียนวิธีการนวดน้ำมันซึ่งประยุกต์การนวดแผนโบราณของไทยเข้ากับศาสตร์การใช้น้ำมันหอมระเหย เรียนรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของน้ำมันหอมระเหย และขั้นตอนวิธีการนวดน้ำมัน

ภาคปฏิบัติ 6 วัน (36 ชั่วโมง)                                                                       

        - ขั้นตอนและวิธีการนวดน้ำมัน                                                               

        - สรรพคุณของน้ำมันหอมระเหย                                                              

        - การต้อนรับและการให้คำแนะนำหลังการนวด                                                       

        - การดูแลและรักษาสุขภาพผิวให้กับผู้รับบริการ                                     

        *เวลาเรียนภาคปฏบัติ เริ่มเรียนได้ทุกวัน                                              

ภาคทฤษฏี 4 วัน (24ชั่วโมง)                                                                                                

        - กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา

        - ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด

        - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

        - เส้นประธานสิบ

        - โรคและลมที่เกิดจากเส้นประธานสิบ

        - กฎหมายที่ควรรู้ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

        *เวลาเรียนภาคทฤษฎี จันทร์-พฤหัสฯ

                                                               

ค่าลงทะเบียน                                                                                                   

        - 15,000 บาท                                                                                       

        - 13,000 บาท        (กรณีผ่านนวดไทยและนวดเท้า 10 วัน)

จำนวนวันเรียน

        - 10 วัน (ปฏิบัติ 6 วัน, ทฤษฎี 4 วัน)

        -  6 วัน (ปฏิบัติ) (กรณีผ่านนวดไทยและนวดเท้า 10 วัน)                                            

การสมัครเรียน                                                                                                                                                  

        - เปิดรับสมัครทุกวัน

วลาเรียน

          - เวลา 9.00-16.00 น.

 

สาขาที่เปิดสอน                                                                                                 

          - โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สาขาท่าเตียน (เปิดเรียนทุกวัน)           

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาแจ้งวัฒนะ (เปิดเรียนทุกวัน)

          - โรงเรียนสุขภาพเชตวัน สาขาศาลายา (วันจันทร์-วันเสาร์หยุดวันอาทิตย์) 

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาเชียงใหม่ (วันจันทร์-วันเสาร์  หยุดวันอาทิตย์)

เอกสารในการสมัคร

        - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ (รูปสุภาพ)
แชร์
facebook line google +

หลักสูตรนวดน้ำมัน-น้ำมันหอมระเหย

(กรณีผ่านนวดไทยและนวดเท้า 10 วัน)facebook instagram line google +