หลักสูตรนวดฝ่าเท้า

นวดฝ่าเท้า

หลักสูตรนวดเท้า 60 ชั่วโมง

                การนวดเท้าเป็นศิลปะการนวดแบบจีนเพื่อป้องกัน และรักษาโรค มีมานานกว่า 3000 ปี โดยเชื่อว่าอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมีส่วนของปลายประสาทกระจายไปติดต่อกับอวัยวะอื่น ๆ ทั่วร่างกายรวมทั้งฝ่าเท้าด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อกดและนวดที่ฝ่าเท้าจึงเป็นการกระตุ้นและปรับระดับการทำงานของอวัยวะทั่วร่างกาย การนวดของวัดโพธิ์จะเริ่มต้นนวดที่เท้าอย่างละเอียดก่อน เพื่อปรับธาตุลมให้พัดขึ้นส่วนบนของร่างกาย และเป็นการปรับสมดุลแบบฉบับของธาตุทั้งสี่ในร่างกายก่อน เมื่อธาตุสมดุลแล้วจึงมาเน้นรักษาอาการ ซึ่งมีส่วนคล้ายกับการนวดเท้ามาก ต่างกันที่วิธีนวด และเครื่องมือนวดเท่านั้น โดยการนวดวัดโพธิ์ใช้เฉพาะนิ้วมือและอาจใช้ศอกกดที่จุดบาทาทึบ แต่การนวดเท้าใช้ครีมหรือน้ำมันหล่อลื่น และมีการใช้ไม้นวดร่วมด้วย ซึ่งมีผลส่งเสริมสุขภาพคล้ายกัน

ภาคปฏิบัติ 6 วัน (36 ชั่วโมง)                                                                       

        - ขั้นตอนและวิธีการนวดเท้า                                                                  

        - จุดสะท้อนและการกดจุดสะท้อนที่ฝ่าเท้า                                                   

        - การต้อนรับและการให้คำแนะนำหลังการนวด                                                       

        - การดูแลและรักษาสุขภาพเท้าให้กับผู้รับบริการ                                             

        *เวลาเรียนภาคปฏบัติ เริ่มเรียนได้ทุกวัน                                                      

 ภาคทฤษฏี 4 วัน (24ชั่วโมง)

        - กายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยา                                                                                            

        - ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด

        - การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

        - เส้นประธานสิบ

        - โรคและลมที่เกิดจากเส้นประธานสิบ

        - กฎหมายที่ควรรู้ รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ      

        *เวลาเรียนภาคทฤษฎี จันทร์-พฤหัสฯ                                                                                 

ค่าลงทะเบียน                                                                                                   

        - 14,000 บาท                                                                               

        - 12,000 บาท        (กรณีผ่านนวดไทยและนวดน้ำมัน 10 วัน)

จำนวนวันเรียน

        - 10 วัน (ปฏิบัติ 6 วัน, ทฤษฎี 4 วัน)

        -  6 วัน (ปฏิบัติ) (กรณีผ่านนวดไทยและนวดน้ำมัน 10 วัน)

 การสมัครเรียน                                                                                                           

        - เปิดรับสมัครทุกวัน   

วลาเรียน       

          - เวลา 9.00-16.00 น.

เอกสารในการสมัคร

        - สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ (รูปสุภาพ)

สาขาที่เปิดสอน                                                                                                 

          - โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) สาขาท่าเตียน (เปิดเรียนทุกวัน)           

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาแจ้งวัฒนะ (เปิดเรียนทุกวัน)

          - โรงเรียนสุขภาพเชตวัน สาขาศาลายา (วันจันทร์-วันเสาร์หยุดวันอาทิตย์) 

          - โรงเรียนนวดแผนโบราณเชตวัน  สาขาเชียงใหม่ (วันจันทร์-วันเสาร์  หยุดวันอาทิตย์)แชร์
facebook line google +

หลักสูตรนวดเท้า 60 ชั่วโมง

(กรณีผ่านนวดไทยและนวดน้ำมัน 10 วัน)facebook instagram line google +