โปสเตอร์นวดเท้า 350 ฿

โปสเตอร์นวดเท้า บอกจุดฝ่าเท้าที่สัมพันธ์กับอวัยวะ
จัดทำโดยโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)

แชร์
facebook line google +
facebook instagram line google +